Strona powitalna » Dział: historia książki » Chiny » Fragment rękopisu chińskiego

Fragment rękopisu chińskiegoRękopisy chińskie miały postać zwojów. Znaki pisano w rzędach zaczynając od prawej do lewej strony. Obecnie Chińczycy przeszli na łaciński sposób pisania tzn. poziomo od lewej ku prawej.

Ilustracja z książki G. Jeana: Pismo - pamięć ludzkości. Wrocław 1994, s. 46


Grecja | Państwa arabskie | Egipt | Papier | Literatura

Wirtualna Historia Książek i Bibliotek. . Kraków 1997 - 2007