Widok twierdzy Pergamon

Wzgórze Pergamonu

Pierwszy budynek od prawej na szczycie to swiątynia Ateny, za nią wyróżniony fragment portyku kolumnowego biblioteki


 

Powrót do: Biblioteka w Pergamonie (tekst) | Plan sytuacyjny biblioteki | Widok biblioteki z lotu ptaka | Północny portyk biblioteki


Copyright © Stanisław Skórka. Aktualizacja 6.03.2000
Statystyka