Kasper Hochfeder

Pochodził z bawarskiej miejscowości Heiligbrunn. Był wędrownym drukarzem działającym kolejno w Norymberdze, Metzu, Krakowie i ponownie w Metzu. Brak jakichkolwiek wiadomości na temat daty urodzin, natomiast ostatnim śladem jego działalności, a zarazem i życia, jest druk z 1517 roku. Dalsze losy nie są znane.

W latach 1491-1499 przebywał Hochfeder w Norymberdze. Tu, w 1491 roku, ukazał się jego najwcześniejszy znany nam druk - Opera Anzelma z Kanterbery. Mimo silnej konkurencji w mieście zdołał wydrukować tu jeszcze 55 innych pozycji, które są znane po dziś dzień.

W 1499 roku drukarz przybył do Metzu. Nie wiodło mu się tu zbyt pomyślnie. Wydał tylko 10 pozycji, w tym Qaestiones super librorum De anima Aristotelis Jana z Głogowa (1501), zamówione przez Jana Hallera. W 1503 roku pojawił się w Krakowie, dokąd sprowadził go wspomniany już Haller, i założył tu drukarnię. Dwa lata później jego warsztat stał się własnością krakowskiego nakładcy. Hochfeder pozostał jednak w mieście i zaczął pełnić rolę kierownika tej oficyny. W Krakowie drukował na potrzeby Uniwersytetu Jagiellońskiego. U niego wydawali profesorowie krakowscy: Jan z Dobczyc, Jan z Głogowa, Michał z Wrocławia, Michał z Bystrzykowa. Spod jego prasy wyszły też komentarze do Aleksandra de Villa Dei, Donata, Arystotelesa, gdyż były one podręcznikami obowiązkowymi. Do lektur należały również wydawane przez oficynę dzieła Hezjodota i Horacego. Spośród 35 druków tylko 10 zostało wydanych nakładem Hallera, zaś 25 wydrukował Bawarczyk kosztem własnym, nakładem autorów albo mecenasów. Znane krakowskie publikacje drukarza tłoczone były po łacinie, nie zachowała się żadna książka w języku polskim (prawdopodobnie nie wydrukował żadnej książki w naszym języku, przypuszczalnie z braku ustalonej ortografii).

Najwspanialszym dziełem oficyny hallerowskiej prowadzonej przez Hochfedera był pierwszy zbiór prawa polskiego Jana Łaskiego, zwany potocznie Statutami Łaskiego. Jest to zarazem pierwsza polska ilustrowana książka drukowana.

W 1508 roku Hochfeder wrócił do Metzu. W ciągu dziesięciu lat wydał tam 35 pozycji, zaś w 1517 roku wystąpił w roli nakładcy: Jan Klein wytłoczył dla niego w Lyonie Breviarium Metense.

S. Dahl

Jacobus Honiger Almanach ad Annum 1494
(Norymberga : Kasper Hochfeder, około 1493)
Ze strony: www.countway.harvard.edu/

    Bibliografia:

  • Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, pod red. Alodii Kaweckiej-Gryczowej, t. 1: Małopolska, cz. 1: Wiek XV-XVI, Wrocław 1983
  • EWOK
  • H. Szwejkowska, Książka drukowana XV-XVIII wieku. Zarys historyczny, Warszawa 1980
  • B. Szyndler, I książki mają swoją historię, Warszawa 1982

Wirtualna Historia Książki i Bibliotek. Kraków 1997-2007

 

Statystyka