Informacja


Biografie ludzi książki to jeden z działów serwisu Wirtualna historia książki i bibliotek. Umieszczane są w nim biogramy ludzi związanych z dziejami książki, a więc: naukowców, skrybów, iluminatorów, znanych bibliotekarzy, władców i monarchów mających związek z książką i biblioteką - słowem znajdą się tu postacie, które przyczyniły się do rozwoju książki oraz dziedzin nauki związanych z książką (bibliografowie, papirolodzy, historycy książki i inni).

Biogramy będą miały następującą budowę:
   - hasło (nazwisko, imiona, data urodzenia - data śmierci)
   - informacje biograficzne
   - działalność związana z dziejami książki (prace naukowe, rezultaty badań, wynalazki, odkrycia, itp.)
   - tytuły prac (książki, artykuły)
   - literatura wykorzystana do opracowania biogramu
   - portret

W związku z ogromem materiału jaki obejmować będzie nowy dział, poszczególne teksty ukazywać się będą sukcesywnie, według kolejności opracowywania. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do współpracy przy powstawaniu działu "Biogramy ludzi książki", swój udział w opracowaniu tekstów należy zgłosić na adres podany poniżej.
Wszelkich informacji na temat podręcznika on-line z historii książki udziela Stanisław Skórka skorka@wsp.krakow.pl

 

Kraków, kwiecień 2003.