Wirtualna historia książki i bibliotek

Literatura wykorzystana w Wirtualnej historii książki i bibliotek

  Wydawnictwa książkowe (w języku polskim):

  1. Bielawski J. Książka w świecie Islamu. Wrocław 1991 (Książka o Książce)
  2. Bieńkowska B., Chamerska H. Zarys dziejów książki. Warszawa 1987.
  3. Bonfante L.: Pismo etruskie. Warszawa 1999.
  4. Czerniatowicz J. Książka grecka, średniowieczna i renesansowa. Wrocław 1976 (Książka o Książce).
  5. Dahl S. Dzieje książki. Pierwsze wydanie polskie, znacznie rozszerzone. Wrocław 1965.
  6. Davies W.V. Egipskie hieroglify. Warszawa 1998.
  7. Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław 1971.
  8. Głombiowski K., Szwejkowska H. Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu. Wyd. 3 Warszawa 1983.
  9. Jean G. Pismo - pamięć ludzkości. Wrocław 1994.
  10. Miodońska B. Małopolskie malarstwo książkowe. 1320-1540. Warszawa, 1993.
  11. Muszkowski J. Życie książki. Wyd. 2 ilustr. i rozszerzone Kraków 1951.
  12. Nowicka M. Antyczna książka ilustrowana. Wrocław 1979 (Książka o Książce).
  13. O książce. Mała encyklopedia dla nastolatków. Wrocław 1987.
  14. Szantó T. Pismo i styl. Wyd. 2 uzup. Wrocław 1986.
  15. Świderkówna A., Nowicka M. Książka się rozwija. Wrocław 1970 (Książka o Książce)
  16. Walker C.B.F. Pismo klinowe. Warszawa 1998.


Powrót do: Strony powitalnej | Historia książki | Historia bibliotek | Historia pisma | Biografie


 

Ostatnia aktualizacja 17.04.2004