Pędzelki Strona powitalna » Dział: historia książki » Chiny » Chińskie pędzelki

Chińskie pędzelkiPędzelki chińskie z dekoracją z laki, pochodzą z okresu dynastii Ming. Przechowywane są w Muzeum Narodowym w Taipei.

Kształt znaków zależy w dużej mierze od pędzelka i jego cienkiego zakończenia. Znaki kreśli się koniuszkiem unikając nachyleń, które niszczą jego koniec. Zasada poprawnej kaligrafi polega na jak najdłuższym pisaniu bez zamaczania w atramencie. Dodaje to siłę i ciągłość tekstowi. Pędzelek trzyma się pionowo nad kartką, rysując lub pisząc kaligraf ma świadomość, iż wprowadzenie jakichkolwiek poprawek jest niemożliwe ze względu na szybkie wchłanianie atramentu przez papier.

Kaligrafia rozwinęła się w Chinach za panowania dynastii Jin (265-419 n.e.), wtedy to pojawiło się pismo regularne i kursywa. Z czasem pismo i malarstwo stały się w Chinach nierozłączne.

    Ilustracja z książki G. Jeana: Pismo - pamięć ludzkośći. Wrocław 1994, s. 177


Grecja | Państwa arabskie | Egipt | Papier | Literatura

Wirtualna Historia Książki i Bibliotek. Kraków 1997 - 2007