Tradycyjna produkcja papieru


Drzeworyt japoński przedstawiający produkcję papieru. W jej skład wchodziło:

  1. Mielenie składników i czerpanie sitem (ilustracja pierwsza od lewej)
  2. Suszenie arkuszy (ilustracja środkowa)
  3. Liczenie gotowych arkuszy (ilustracja pierwsza od prawej)


Ilustracja z książki G. Jeana: Pismo - pamięć ludzkości. Wrocław 1994, s. 174-175