Projekt z zakresu dziejów piśmiennictwa,
książki i bibliotek w Polsce i na Świecie


ZASADY

1. Celem projektu Wirtualna historia książki i bibliotek jest umieszczenie w Sieci informacji na temat dziejów i rozwoju książki, która do niedawna była głównym narzędziem utrwalającym ludzką myśl w postaci materialnej. U schyłku XX wieku nie pełni już tej roli co niegdyś, przyczyną tego jest między innymi Internet, który objawił nowe możliwości utrwalania i przechowywania wiedzy ludzkiej.

Historia książki jest związana z historią ludzkości, to właśnie zapisane myśli - najpierw na skorupach żółwi, glinie, papirusie, pergaminie, aż wreszcie na papierze - spowodowały rozwój duchowy i materialny społeczności, który obserwujemy obecnie. Znaczenie książki jako nośnika informacji zmalało, ale nie dlatego że jest ona mniej wartościowa, lecz z powodu wymagań, jakie stoją przed autorami książek, a są to: umiejętne wysławianie się w swoim języku, umiejętność opisywania słowem obrazów (nie za pomocą filmu czy zdjęcia) oraz ze względu na odbiorcę, który woli dostać gotowy produkt (obejrzec film niż przeczytać lekturę) bez konieczności wysilania wyobraźni i umysłu.

Strony Wirtualnej historii... są spojrzeniem wstecz na historię rozwoju myśli ludzkiej, w której ważną rolę pełniła i pełnić będzie - oby jak najdłużej - książka.


UDZIAŁ w PROJEKCIE

2. W projekcie może wziąć udział każdy kto interesuje się historią książki, bibliotek, pisma, drukarstwa, papiernictwa itp. Udział polega na przygotowaniu stron WWW związanych z tym tematem i powiązanie owej strony z całością projektu, która znajduje się na stronach Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej pod adresem http://www.wsp.krakow.pl/kbin/index_whk.html/
Jeżeli osoba zainteresowana udziałem w projekcie nie umie projektować stron WWW, wystarczy jeśli prześle autorowi projektu tekst napisany w edytorze Write, Notatniku lub Wordzie 6.0. Zostanie on przerobiony na język HTML i umieszczony na serwerze. Stronę opracować można w oparciu o literaturę lub jako streszczenie własnych prac badawczych - mile widziane ilustracje. Wszelkie problemy z tym związane mogą być konsultowane z autorem projektu.

Tematy podejmowane w ramach projektu mogą mieć charakter ogólny (opis epoki historycznej ze zwróceniem uwagi na sytuację książki w danym okresie), strony dołączane do projektu mogą opisywać również pojedyncze zjawisko np. zdobnictwo książki w okresie średniowiecza.

Projekt skierowany jest do osób, które poszukują w Sieci informacji w języku polskim związanych z książką i jej dziejami, może być także używany jako pomoc dydaktyczna na lekcjach bibliotecznych , zajęciach z historii książki prowadzonych na studiach bibliotekoznawczych.
Szczególnie więc polecamy udział w projekcie studentom kierunków bibliotekoznawczych i humanistycznych, którzy ucząc się mogą przysłużyć się innym utrwalając wiadomości w Internecie.


KONTAKT

3. Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować na adres autora: Stanisław Skórka e-mail: skorka@wsp.krakow.pl


© Wirtualna historia książki i bibliotek jest projektem edukacyjnym.
Tekst oraz ilustracje użyte w wirtualnym podręczniku posiadają prawa autorskie
i nie mogą być kopiowane oraz używane bez zgody autora.

© All Rights Reserved. Stanislaw Skorka


IDZ DO ...


Statystyka. Ostatnia Aktualizacja 16.05.2000