Powrót do strony powitalnej Wyszukiwanie informacji Historia bibliotek Historia pisma Biografie ludzi ksiązki
 
Rozmiar: 27195 bajtów Książka w Egipcie Książka w Mezopotamii i Babilonii Książka w Chinach Książka w Grecji Rozmiar: 26837 bajtów Książka w Rzymie Książka w państwach islamu Książka w państwach islamu Książka w Bizancjum Rozmiar: 24478 bajtów Książka na Wyspach Brytyjskich Książka na terenie Polski
Historia papirusu Dzieje pergaminu Dzieje papieru Historia kodeksu Literatura nt. dziejów ksiązki Adresy do stron związanych z historią ksiązki
 

Egipt | Mezopotamia | Chiny | Grecja | Rzym | Państwa arabskie | Bizancjum | Irlandia | Polska

Historia papirusu | Historia pergaminu | Historia papieru | Historia kodeksu

Strona powitalna | Wyszukiwarka | Bibliografia | Linki | Koncepcja


Copyright © Stanisław Skórka skorka@wsp.krakow.pl. Kraków wrzesień 2002
Wirtualna historia książki i bibliotek jest internetowym wortalem i hipermedialnym podręcznikiem zaprojektowanym w celach edukacyjnych.
Tekst oraz ilustracje objęte są prawami autorskimi. Żaden fragment tekstu ani ilustracji nie może być wykorzystywany bez zgody autora.

Statystyka