Stona powitalna » Historia Bibliotek » Biblioteki XVII wieku w Polsce » Biblioteki instytucjonalne » Wilno. Drzeworyt Civitates Orbis Terrarum:

Wilno. Drzeworyt Civitates Orbis Terrarum

Gdańsk. Drzeworyt z civitates orbis terratum II « ARTYKU£ » Ekslibris Sufragana i arcybiskupa wroc³awskiego