Rachunek kóz i owiec

Rachunek kóz i owiec
Ilustracja z encyklopedii Historia świata. Larrouse nr 2 s. 30-31

Pierwsze dokumenty pisane pismem klinowym, używane były do celów handlowych przez ludy zajmujące się rolnictwem. Zawierały głównie spisy worów ziarna i bydła (np. tabliczki odkryte w Uruk). Powyżej tabliczka sumeryjska z ok. 2350 r. p.Chr. Zawiera głównie cyfry, które oznaczono nacięciami , małe wyżłobienie oznacza 1, duże 10. Małe nacięcia koliste odpowiadają liczbie 60. Gwiazda w prawej kolumnie i drugim wierszu od góry oznacza niebo (an). Tabliczka ta znajduje się w Muzeum w Luwrze.


Powrót do strony: Meopotamia