Strona powitalna >> Dział: Źródła >> O kaligrafie

O  Kaligrafie 
    

Kaligraf powinien być pokornego serca,
gdyż praca ta powoduje wysokie mniemanie o sobie.

Nieznany opat


  Jeżeli sporządzi kleju ponad miarę i przez niedbalstwo da mu zbutwieć, niechaj odprawi pokutę 50 razy.

  Jeśli nie zachowa w czystości poszytu, a w równym stopniu księgi, z której przepisuje, i obu ich we właściwym czasie nie schowa ani też będzie uważał na litery o podobnym brzmieniu, akcenty oraz znaki przestankowe, ma odprawić pokutę 130 razy.

  Jeśli ktoś będzie zapamiętywał to, co napisane w księdze, z której przepisuje, i przepisywał z pamięci, pozostanie w odosobnieniu na 3 dni.

  Jeśli ktoś odczyta więcej, niż jest napisane w księdze, z której przepisuje, ma spożywać posiłki tylko suche.

  Jeśli z gniewu złamie pióro, niech odprawi pokutę 30 razy.

  Jeśli jeden drugiemu zabierze poszyt bez zgody piszącego, niech odprawi pokutę 50 razy.

  Jeśli nie będzie przestrzegał wskazówek naczelnego kaligrafa, pozostanie w odosobnieniu na 2 dni.

  Jeśli naczelny kaligraf będzie rozdzielał prace powodowany jakimś afektem lub nie przygotuje dobrze pergaminu, a także wszystkich przyborów do oprawy ksiąg, tak żeby nic nie zmarnowało się z rzeczy potrzebnych do tej pracy, poza odprawieniem pokuty 150 razy, będzie ukarany odosobnieniem.

 

Strona powitalna {} Przeciw nieukowi... {} Philobiblon {} Księga umarłych }{ Wyszukiwarka

 
 

© Stanisław Skórka. Kraków 27.10.2000 Statystyka

Tekst zaczerpnięto z książki J. Czerniatowicz Książka grecka średniowieczna i renesansowa. Wrocław 1976, s. 78-79.