Strona powitalna » Dział: historia książki » Srebrna płyta z pismem klinowym

Srebrna płyta z pismem klinowym

Srebrna płytka

Oprócz gliny do utrwalania myśli za pomocą pisma klinowego, służyły metalowe płyty.

Przedstawiona tutaj jest ze srebra i opowiada o królu Persji Dariuszu I, panującym w latach 522 - 486 p.Chr. Znaki na niej wyryto rylcem. Tablica ta pochodzi z okresu achemenidzkiego. Przechowywana jest w Muzeum Archeologicznym w Teheranie (Iran).


Powrót do strony: Mezopotamia

Copyright © Stanisław Skórka.
Wirtualna Historia Książki i Bibliotek. Kraków 1997-2007