Z

Następny >>
Strona główna
<< Poprzedni

abytki książki rękopismiennej

Strona powitalna >> Historia książki >> Książka w Polsce >> Psałterz puławski


Psałterz puławski


Rękopis zawiera polski przekład psalmów, kantyków starotestamentowych oraz symbolu wiary św. Anatazego w formie modlitewnika.

Jest to iluminowany kodeks pisany na pergaminie, formatu szesnastki o rozmiarach 15,5x11,5 cm liczący 312 kart zdobionych inicjałami.Przeznaczony był dla osoby świeckiej lub duchownego świeckiego.

Miejsce i okoliczności napisania psałterza nie są bliżej ustalone. Cechy językowe zabytku wskazują, że jest on dziełem jednego pisarza, pochodzącego prawdopodobnie z południowej Wielkopolski lub pogranicza Wielkopolski i Małopolski. Czas jego powstania określa się na koniec XV lub początek XVI wieku.

Badania wykazały, że zabytek jest kopią starszego o co najmniej rękopisu, opartego na tym samym praźródle co Psałterz floriański.Różni się jednak podziałem psalmów. Psalmy podzielone są według dni i zawierają wskazówki dotyczące sposobu ich odmawiania. Do każdej pieśni dodane są objaśnienia wskazujące na związek treści psalmu z życiem Dawida.

Zbiór psalmów w roku 1533 był w posiadaniu rodziny Komorowskich i został ofiarowany nieznanej osobie przez Jana Komorowskiego. W roku 1617 modlitewnik należał do Jana Rębielińskiego na Rusi,a w XVIII w.znalazł się już w Puławach w Bibliotece Czartoryskich (stąd nazwa). Przez jakiś czas był w rękach Tadeusza Czackiego, który podal o nim pierwszą - lecz mylną wiadomość - jako o Psałterzu królowej Jadwigi.

Rekopis udostepniony został w przedruku homograficznym Adama i Stanisława Pilińskich, wydany w Poznaniu w 1880 roku nakładem Biblioteki Kornickiej.

Manuskrypt jest obecnie przechowywany w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie. Sygnatura rękopisu: 1269.

Bibliografia

  1. Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971
  2. W. Wydra, W. Rzepka, Chrestomatia staropolska, Wrocław 1984
  3. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2,Warszawa 1985
  4. Średniowieczna proza polska, Wrocław 1959.
 
Początek strony

Strona powitalna >> Historia książki >> Książka w Polsce >> Psałterz puławski


Wirtualna historia książki i bibliotek. Książka w Polsce. Psałterz puławski
Tekst Jolanta Sawicka i Ewa Stożek. Stronę zaprojektował Stanisław Skórka
Kraków czerwiec 2002. Statystyka