Pismo koptyjskie - fragment zwoju papirusowego


 

Gdy Egipt zaczął ulegać wpływom kultury greckiej ukształtował się nowy rodzaj pisma oparty na alfabecie greckim. Do tegoż alfabetu Egipcjanie dodali siedem znaków tworząc w ten sposób pismo koptyjskie. Weszło ono do użytku ok. III w. n.e. Posługiwali się nim chrześcijanie egipscy, których zwano Koptami.

Fragment zwoju z pismem koptyjskim


 

Ostrakon z pismem koptyjskim

 

Ostrakon koptyjski

Ostrakon koptyjski pochodzący z VI w. n.e., zawiera list biskupi.
Pismo koptyjskie stosowane było najczęściej do korespondencji prywatnej, urzędowej, do dokumentacji urzędowej i administracyjnej. Rzadko spotyka się utrwalone tym pismem teksty literackie lub naukowe .

Podkładem pisarskim dla pisma koptyjskiego były: papirus, pergamin, ostrakony, tabliczki drewniane oraz papier i pergamin. Znaki tego pisma mają orientację poziomą od lewej do prawej, bez odstępów między wyrazami.


Powrót do strony: [EGIPT] [Pismo hieratyczne i demotyczne] [Pismo greckie] [Pismo łacińskie] [ Narzędzia pisarskie Egipcjan]
  

© Stanisław Skórka. Ostatnia aktualizacja 18.01.2003. Statystyka