Z

Następny >>
Strona główna
<< Poprzedni

abytki książki rękopismiennej

Strona powitalna >> Historia książki >> Książka w Polsce >> Sakramentarz tyniecki

 

Sakramentarz tyniecki

 

Najstarszy z zachowanych w Polsce, iluminowanych, rękopiśmiennych kodeksów liturgicznych o wymiarach 28,5 x 22,5 cm liczący 234 karty. Wybitne dzieło szkoły kolońskiej z ok. 1060/1080 r. Związane z Opactwem Benedyktynów w Tyńcu. Przywieziony  do Polski prawdopodobnie przez bpa krakowskiego Aarona z Brunwillare (opata benedyktyńskiego), co świadczy o żywych kontaktach z krajami nadreńskimi oraz kulturą francuską.

Sakramentarz pisany jest srebrem na purpurowo barwionym pergaminie. Pismo - minuskuła karolińska, okrągła, naśladująca widocznie wcześniejsze wzory epoki "ottońskiej". Pięknie cieniowane, równe litery , charakteryzujące się prostotą, czytelnością i estetyką kształtu. Posiadają bardzo krótkie laski dolne i niskie laski górne z trójkątnymi pogrubieniami, widoczne też na górnych końcach trzonków liter krótkich jak: i, m, n, u. Szeroko zastosowano też majuskułę, zwłaszcza uncjałę. Wyeliminowano wszelkie zakrętasy i ozdóbki.

Maiestat Domini
Chrystus na tronie
(Kliknij aby powiększyć)

Podobnie jak we wszystkich dziełach z tego okresu tak i tutaj, teksty tworzą i utrwalają porządek społeczny i polityczny. Sakralizują władzę monarchy, wynoszą ponad społeczeństwo i stawiają go w bliskim kontakcie z Bogiem (Maiestas Domini - Chrystus na tronie z książką w ręku. Str. 32 Sakramentarza tynieckiego)

Ukrzyżowanie. Miniatura całostronicowa
Ukrzyżowanie. Miniatura całostronicowa
(Kliknij aby zobaczyć powiększenie)

O kolońskim pochodzeniu rękopisu, świadczą piękne bordiury, ornamenty inicjałów i miniatury przedstawiajace świętych kolońskich (Gereona, Wiktora, Kasjusza, Florencjusza, Maurycego i in.). Dekorację kodeksu stanowią: 2 całostronicowe miniatury (Maiestas DominiUkrzyżowanie); 2 całostronicowe inicjały plecionkowe oraz 42 strony zdobione bordiurami tworzącymi prostokątne ramy wypełnione motywami liści i palmet, uzupełnionymi plecionką, 13 mniejszych inicjałów, wypełnionych złotą lub srebrna plecionka o motywach roślinnych (złoto obrysowane czerwienią, srebro purpurą).

Inicjał z plecionką. Kliknij aby powiększyć
Całostronicowy inicjał "V"
(Kliknij aby powiększyć)

Obecną oprawę o wymiarach 30 x 23 cm stanowi cienka deska z XVII w. pokryta zdobioną skórą - dziś już mało wyrazisty odcisk dużej plakiety ze złoconym superekslibrisem- herbem Opactwa Tynieckiego). Brak grzbietu, cztery podwójne zwięzy.

Inicjał D. Kliknij aby powiększyć
Inicjał całostronicowy "D"
(Kliknij aby powiększyć)

Nieznane są dokładnie losy Sakramentarza. Wiadomo jednak, że prawdopodobne dla cennej oprawy, został zrabowany przez Szwedów w 1656 r. Odkupiony (już bez oprawy) w Krakowie został zwrócony benedyktynom. Trudności materialne zmusiły klasztor do sprzedania dzieła za 1000 złotych Stanisławowi Zamoyskiemu w 1814 roku, który w 1818 r. włączył je do zbiorów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej. W czasie drugiej wojny światowej i po upadku powstania, Sakramentarz został wywieziony z Warszawy i ukryty w kolegiacie łowickiej. Sprowadzony do Warszawy w 1946 i włączony do zbiorów Biblioteki Narodowej, gdzie znajduje się do dziś (Sygn. BOZ. cim 8).

 
Literatura
  1. Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław 1971, s.1883
  2. B. Bieńkowska, H. Chamerska, Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce. Wrocław 1992
  3. E. Potkowski,Książka rękopiśmienna w kulturze polskiej. Warszawa 1984
  4. W. Semkowicz, Paleografia łacińska. Kraków 1951, s.54, 132, 304, 308
  5. Tyniec - sztuka i kultura Benedyktynów od wieku XI do XVIII : katalog wystawy w zamku królewskim na Wawelu. Kraków 1994

 
Początek strony

Strona powitalna >> Historia książki >> Książka w Polsce >> Sakramentarz tyniecki


Sakramentarz tyniecki. Beata Ozga, Kraków 2002 r.