Psałterz Chludowa


Psałterz Chludowa  1,2 Mb Psałterz Chludowa  1,2 Mb

W 843 r. potępiono ruch obrazoburczy dając tym samym warunki do rozwoju sztuki ilustratorskiej w Cesarstwie Bizantyjskim. Około 830 r. sporządzony został kodeks, który nazwano Psałterzem Chludowa (od nazwiska kupca moskiewskiego, który był właścicielem owego cennego rękopisu).

Wykonanli go prawdopodobnie mnisi z otoczenia patriarchy Nikefora. Zwolennika obrazów, wygnanego z Konstantynopola w 815 r. Cechą charakterystyczną tego kodeksu są barwne ilustracje scen z Ewangelii umieszczone na marginesach. Sposób ich wykonania stoi na bardzo wysokim poziomie, zabytek ten jest przykładem najlepszych wzorów iluminatorstwa grecko-rzymskiego.
Obecnie przechowywany w Muzeum Historycznym w Moskwie.


Bizancjum | Iluminacje bizantyjskie | Oprawy bizantyjskie

© Stanisław Skórka skorka@wsp.krakow.pl na podstawie pozycji z Literatury

Statystyka