Strona powitalna >> Dział: historia pisma >> Pismo łacińskie >> Kapitała chłopska

Kapitała chłopska


Capitalis rustica oznacza pismo proste (chłopskie). Podstawowy kształt liter pozostał niezmieniony, pismo wygląda jednak nieco inaczej za sprawą narzędzia, którym był szeroki pisak prosto ścięty i trzymany ukośnie. Dzięki temu możemy zobserwować cienkie linie pionowe i grubsze - poprzeczne.
Cechą wyróżniającą rustykę od jej "eleganckiego" kuzyna jest stosowanie zwężonego duktu pisma, interlinii o szerokości ok. połowy wysokości litery. Łuki liter okrągłych, np. B, O i G są pogrubiane w części dolnej i górnej, litery B, F i L były najczęściej wyższe od przeciętnej wysokości pisma

Strona z 
Wergiliusza

Ilustr. z ks. C. Nordenfalk: Book Illumination. Geneva 1995, s. 13

Strona z rękopisu Eneidy Wergiliusza z IV w. p.Chr., przedstawia śmierć Dydony, księga czwarta. Tekst pisany był kapitałą chłopską.
Przechowywany jest w Bibliotece Watykańskiej.
Pismo łacińskie | Rzym | Kapitała kwadratowa

Wirtualna historia książki i bibliotek. Kraków 2006
Stronę wykonał Stanisław Skórka