Strona powitalna >> Dział: historia pisma >> Pismo łacińskie >> Kapitała kwadratowa

Kapitała kwadratowa


Inskrypcja z kolumny Trajana

Ilustr. z książki G. Jean: Pismo pamięć ludzkości. Wrocław 1994, s.161

Przykład kapitały kwadratowej. Fragment monumentalnego napisu rzymskiego z czasów panowania cesarza Trajana z pocz. II w. p.Chr.
Rycie w kamieniu wymagało starannych przygotowań, ustalano najpierw rozmiar liter w zależności od liczby słów i powierzchni kamienia. Później pisarz (a raczej rzeźbiarz) kreślił kredą linie wskazujące szczyt i podstawę liter, w liniach tych węglem tworzył napis, który następnie zamalowywał i dopiero zabierał się do kucia.


Kapitał kwadratowa Kapitała kwadratowa (Capitalis quadrata) fragment stronicy książki pochodzącej z około IV w.. Kształt liter w tym piśmie był efektem kształtu pisaka (płasko ściętego) trzymanego poziomo. Widoczna jest różnica pomiędzy grubością elementów litery. Poprzeczne kreski tzw. szeryfy są najcześciej prostymi liniami.